صنایع دستی

پنل b

پنل c

درباره انجمن

انجمن صنفی تخصصی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد آموزش فنی و حرفه ای رشته صنایع دستی اصفهان


انجمن تخصصی صنایع دستی شهر اصفهان براساس نظر سنجی اعضای ومدیران ارشد استان اصفهان از بهمن ماه سال 93 پی گیری گردید و به لطف خداوند در تاریخ 94/4/16 اولین انتخابات این انجمن در اداره تعاون کار و امور رفاه اجتماعی اصفهان صورت پذیرفت.

اهداف انجمن

 • نگاه تخصصی به حِرَف صنایع دستی
 • نظارت بر مربیان اموزشی صنایع دستی
 • نظارت بر آزمون های عملی
 • پی گیری و نظارت بر آزمون های کتبی
 • پی گیری و برپایی نمایشگاه های صنایع دستی
 • پی گیری و تحول در ارتقاء مهارت با برپایی همایش های استانی و کشوری
 • ایجاد رقابت سالم جهت ارتقاء مهارت در بین آموزشگاه ها
 • ایجاد هماهنگی و همبستگی در پیگیری موارد تخصصی آموزشگاه ها
 • پی گیری و ایجاد قرارداد با ارگانها و ادارات دولتی
 • ایجاد بخش هنردرمانی
 • رسیدگی به شکایات و اعتراضات هنرجویان آموزشگاه ها ، مدیران ، موسسین و مربیان آموزشگاه ها

 

 


 

 

منشور اخلاقی انجمن

 

منشور اخلاقی

 

به بِسم الله می خوانم خُدا را                                زِ مُشتی خاک ، آدم ساخت ما را

 

انجمن صنفی تخصصی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد آموزش فنی و حرفه ای صنایع دستی شهر اصفهان

 


 

 

 1. هیئت مدیره و کلیه اعضا انجمن صنفی تخصصی صنایع دستی براین باورند : که این اجتماع به لطف خداوند صورت گرفته و باید براساس همبستگی و اتحاد بر تداوم و پویایی آن تلاش بی وقفه داشته باشند.
 2. هیئتمدیره و کلیه اعضا انجمن صنفی تخصصی صنایع دستی براین باورند : با رعایت نظم ، آراستگی، وقار، مسئولیت پذیری، وقت شناسی، عزت ، احترام و تکریم از مراجعان از مهم ترین وظایف و مسئولیت های یک هنرمند می باشد.
 3. هیئتمدیره و کلیه اعضا انجمن صنفی تخصصی صنایع دستی براین باورند : انجام امور هنرمندان ، هنرجویان و مربیان آموزشی را در کوتاهترین زمان ممکن ضروری دانسته  و کوشش خواهند نمود تا از اتلاف وقت دوری گزینند.
 4. هیئتمدیره و کلیه اعضا انجمن صنفی تخصصی صنایع دستی براین باورند : که هرگونه اطلاع رسانی در حوزه فعالیت های خود را با اطلاعات دقیق  و توضیحات کافی را برای همدیگر مجدانه و صادقانه داشته باشند.
 5. هیئتمدیره و کلیه اعضا انجمن صنفی تخصصی صنایع دستی براین باورند : استقبال خود را بر اساس  پذیرفتن انتقاد و پیشنهاد اعلام و درجهت ارج نهادن به نظرات ارباب رجوع از آن در زمینه های رشد و ارتقاء انجمن استفاده نمایند.
 6. هیئتمدیره و کلیه اعضا انجمن صنفی تخصصی صنایع دستی براین باورند : دروغ منشا  و ریشه تمامی گناهان است و پایه های تهمت ، غیبت و افتراء را تقویت خواهد نمود پس برای آسایش و آرامش روحیات احساسی و لطیف هنرمند از این خصیصه که پست ترین صفت  و از رزائل اخلاقی به شمار می آید.