خبر خوان اطلاعیه های کانون کشوری

انجمن صنفی تخصصی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد صنایع دستی فنی و حرفه ای استان اصفهان
 1. ارائه کد رهگیری

  ارائه کدرهگیری تا 1394/06/20

  قبول شدگان سال93

   

  لطفا پرینت فرم 1 و فرم 2 را برای خود گرفته و در آرشیو نگهداری نمایید،

  و برگه های اصلی را بهمراه سی دی اکسل تحویل انجمن صنفی تخصصی صنایع دستی دهید.

  لینک های دانلود فرم ها و فایل اکسل در پایین صفحه قرار گرفته اند .