6 مرداد بزرگداشت روز ملی مهارت ، کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای

برگزاری اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و طراحی دوخت توسط انجمن صنفی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای صنایع دستی اصفهان.

از کلیه عزیزان هنردوست و علاقه مند به صنایع دستی دعوت بعمل می آید از  این نمایشگاه دیدن به عمل آورند.