انجمن صنفی تخصصی کارفرمایی آموزشگاه های آزاد آموزش فنی و حرفه ای رشته صنایع دستی اصفهان


انجمن تخصصی صنایع دستی شهر اصفهان براساس نظر سنجی اعضای ومدیران ارشد استان اصفهان از بهمن ماه سال 93 پی گیری گردید و به لطف خداوند در تاریخ 94/4/16 اولین انتخابات این انجمن در اداره تعاون کار و امور رفاه اجتماعی اصفهان صورت پذیرفت.

اهداف انجمن

 • نگاه تخصصی به حِرَف صنایع دستی
 • نظارت بر مربیان اموزشی صنایع دستی
 • نظارت بر آزمون های عملی
 • پی گیری و نظارت بر آزمون های کتبی
 • پی گیری و برپایی نمایشگاه های صنایع دستی
 • پی گیری و تحول در ارتقاء مهارت با برپایی همایش های استانی و کشوری
 • ایجاد رقابت سالم جهت ارتقاء مهارت در بین آموزشگاه ها
 • ایجاد هماهنگی و همبستگی در پیگیری موارد تخصصی آموزشگاه ها
 • پی گیری و ایجاد قرارداد با ارگانها و ادارات دولتی
 • ایجاد بخش هنردرمانی
 • رسیدگی به شکایات و اعتراضات هنرجویان آموزشگاه ها ، مدیران ، موسسین و مربیان آموزشگاه ها

 

 


 

 

برچسب ها: صنایعدستی, اصفهان, صنایع دستی, هنر, انجمن

ایمیل