نام شرکت/آموزشگاه/فروشگاه
آموزشگاه هما
نام و نام خانوادگی مدیریت
نسرین کاردانی اصفهانی
ایمیل
info@kardani-homa.com
شماره تماس
09132255224
نمایش بنر در کلاس
نوع (A) - صفحه اصلی
آیا نیاز به طراحی بنر دارید؟
بله نیاز به طراحی بنر دارم
بارگزاری بنر
لینک وبسایت بنر
http://www.kardani-homa.com
توضیحات
تاریخ انتشار (نماش) بنر
1394/04/20
تاریخ اتمام نمایش
30 روز پس از تاریخ نمایش(انتشار)
16856920
{sup_dec:caption}
{sup_dec:value}
جمع کل مبلغ سفارش:
600000.00