• با عضویت در وبسایت امکان وبگردی آسان تر و مطمئن تر را در سایت ما خواهید داشت.

    قیمت: رایگان!

  • این اشتراک مخصوص اعضا رسمی انجمن صنفی میباشد .

    اعضا انجمن صنفی به راحتی میتوانند با استفاده از این اشتراک حق عضویت خود را به صورت غیر حضوری (اینترنتی) پرداخت نمایند و از زمان آغاز و اتمام آن اگاهی کامل داشته باند و از امکانات سایت که مخصوص اعضا انجمن نیز میباشد استفاده نمایند.

    قیمت: 6000.00 ريال